שביתת בתי ספר

הורים שימו לב –
למרות שהמועצה תומכת במאבק בצפיפות הכיתות ושמוליק אף פנה בנושא לכלל המועצות האזוריות,
וועדי ההורים של בתי הספר החליטו שלא להשבית את בתי הספר ועל כן הלימודים מתקיימים כסדרם.