ריסוס לאורך כביש 222

לידיעת התושבים,

כחלק ממאמץ רמת הנגב במניעת שיטוט גמלים ובעלי חיים לאורך הכבישים, ביצעה ביום חמישי ה- 11/2,  חב' נתיבי ישראל ריסוס בכביש 222 כדי לצמצם גידול צמחייה לאורך הכביש.