קורס פסיכומטרי נוסף נפתח במועצה

פסיכומטרי 9.2013 - א פסיכומטרי 9.2013 - ב