קורס מצילים בבריכת משאבי שדה

 

 

קורס מצילים במשאבי שדה 2014