חלות. צילום sxc.hu

קורס אפיית לחם

הכנת לחמי בריאות, לחמין מסורתיים, לחמי מחמצת, לחמניות, חלות, קליעות ועוד

חמישה מפגשים בני 3 שעות בשעות 17:00-20:00
יתקיימו במשאבי שדה בהדרכת הדס מאיר

מחיר 720 ש"ח

הקורס כולל חומרים, הדרכה, מוצרים סופיים וחוברת המרכזת את תוכן הקורס ומתכונים