מבקר פנים והממונה על תלונות הציבור

דוד שטרק – מבקר פנים
טל': 08-6564126 | דוא"ל: davids@mitzpe-ramon.muni.il

 

מבקר הפנים, אחראי על בחינת התהליכים וביקורת שנתית בכפוף לראש המועצה ועדת ביקורת
של המליאה.
המבקר עוקב אחר ליקויים שנתגלו ופועל מול מנכ"ל המועצה לוודא תיקונם.

כממונה על תלונות הציבור הוא משמש כתובת עבור תושבים אשר מרגישים שלא קיבלו מענה
ראוי בפניותיהם למחלקות המועצה. תפקידו הוא לברר את פנייתם מול מחלקות המועצה
השונות.