מנכ"ל המועצה

 

ערן דורון – מנכ"ל המועצה
טלפון: 08-6564123 | נייד: 050-5545502 | פקס: 08-6564100 | דוא"ל: eran@rng.org.il

מור כהן – מזכירת המחלקה
טלפון: 08-6564123 | פקס: 08-6564100 | דוא"ל: morc@rng.org.il

סוניה רביבו – מזכירות המועצה
שרותי דואר והפצת מידע לישובים ולתושבים. טלפון: 08-6564111

 

מנכ"ל המועצה משמש זרוע תפעולית של ראש המועצה בניהול כל יחידות הרשות ובביצוע מדיניות מליאת
המועצה. במסגרת תפקידו הסטטוטורי, אחראי המנכ"ל על ליווי ישיבות המועצה וועדות
המועצה, על גיבוש מדיניות בנושא המנה, גיבוש נהלים ודפוסי עבודה, בהתאם לחוקים וכללי
המנהל התקין.

מנכ״ל המועצה אחראי באופן ישיר על המערך המוניציפלי בנושאי אשפה ותברואה. כמו כן
מנכ״ל המועצה אחראי על פורום מזכירי יישובים. מנכ"ל המועצה משמש ראש המטה לשעת
חירום. ברמת הנגב – מנכ"ל המועצה מנהל את מערך קשרי החוץ של המועצה.