שמוליק ריפמן ראש המועצה

לשכת ראש המועצה

 

שמואל ריפמן -ראש המועצה
טל: 08-6564152 | נייד: 050-5246780 | דוא"ל: srifman@rng.org.il

מירי טוכטרמן – מנהלת הלשכה
טל: 08-6564152 | פקס: 08-6553296 | דוא"ל: mirit@rng.org.il

 

לשכת ראש המועצה עוסקת בניהול כולל של ענייני המועצה . קביעת מדיניות וסדרי עדיפויות לטווח הארוך והקצר, קידום וייצוג יעדי המועצה, הישובים והאזור בפני רשויות המדינה, קיום ישיבות מליאה, העברה
שוטפת של מידע לתושבים ולגופים ציבוריים וקיום קשר עם התושבים ונציגויות הישובים.