דוברות, תקשורת ואסטרטגיה

אדוה לויד, דוברת המועצה
טלפון – 08-6564169 | נייד – 050-5363513 | פקס – 08-6559235 | דוא"ל – adva@rng.org.il

מתן מידע מהימן ואמין לתושבים ולאמצעי התקשורת בנעשה במועצה ובפעילויותיה.
דוברות בשעת חירום – הכשרת דוברי צח"י בישובים לעבודה משותפת בשעת חירום.
ייעוץ וסיוע ליישובים ומחלקות המועצה בכל התחום תקשורתי.
הפקת עיתון המועצה, היוצא לאור 10 פעמים בשנה ומחולק לכל התושבים ביישובי המועצה.
אחריות לתכני אתר האינטרנט של המועצה, המשלב את כל הפונקציות והשירותים של אתר
רשות מקומית, שמתעדכנים באופן שוטף בשגרה ובחירום.