החינוך הפורמלי

ספי מלכיאור – מנהלת אגף קהילה וחינוך

 

טלפון – 08-6564181
נייד – 050-2721271
פקס – 08-6564100
דוא"ל – sefi@rng.org.il

 

מערכת החינוך במועצה הינה מערכת מקצועית שבמרכזה הילד וצרכיו. המערכת מבוססת על שיתוף פעולה בין מחנכים, גורמים מקצועיים והורים.

 

התחומים בהם עוסקת המחלקה:

 

 

מטרת המחלקה

 

אחריות כוללת על מערכת החינוך, המהווה את אחד מנכסיה הבולטים של רמת הנגב. מערכת זו כוללת בית ספר תיכון, שני בתי ספר יסודיים, גנים ומעונות יום ביישובי המועצה.

 

יעדי המחלקה

 

 • התמקצעות צוותי העבודה.
 • הלימה בין מרחבי החינוך לתפקידם.
 • הרחבת אופקי הילד.
 • העצמת עובדי חינוך.
 • הורים כשותפים.
 • הבהרת מערכת נהלים.
 • שיתוף פעולה עם גורמי חוץ.
 • מוגנות הילד.

 

תפקידי המחלקה

 

 • קשר מנהלי ומקצועי עם כל המגזר החינוכי במועצה.
 • ייצוג מערכת ומוסדות החינוך בפני גורמי חוץ, דוגמת משרד החינוך, מפעל הפיס, המנהל לחינוך התיישבותי וגופים נוספים הממונים על נושאי החינוך במועצה והתורמים לפיתוחו.
 • קשר עם רכזי החינוך ביישובים.
 • יחסי גומלין עם גופי הסמך והסיוע למערכת החינוך, כגון: מתי"א (מרכז תמיכה אזורי), השירות הפסיכולוגי והחינוך המיוחד.

 

נושאים שקודמו על ידי מחלקת החינוך:

 

 • הרחבת מסגרת המחשוב בבתי הספר ובניית חדרי מחשבים נוספים
 • הרחבת הספרייה בבית הספר משאבים
 • טיפול בשעות התקן בבתי הספר וטיפול בפרויקטים חינוכיים בבתי הספר, כמו גם העמקת הקשר עם בית הספר התיכון אשל הנשיא
 • פעילות משותפת למורים בבתי הספר
 • ליווי של בתי הספר מול משרד החינוך
 • בניית קריה חינוכית במדרשת בן-גוריון