הנהלת חשבונות

 

צביה נסים – ראש צוות הנהלת חשבונות
טלפון: 08-6564130 | פקס: 08-6564100 | דוא"ל: zvia@rng.org.il

אירן בראון – מתנ"ס, עמותת הספורט, עמותה למען התושב
טלפון: 08-6564131 | פקס:  08-6564100 | דוא"ל:  irenbaron@rng.org.il

מקס מינאייב – מועצה, מי רמת הנגב
טלפון:  08-6564148 | פקס: 08-6564100 | דוא"ל:  max@rng.org.il

רוחמה פנקר – מועצה ספקים
טלפון:  08-6564164 | פקס: 08-6564100 | דוא"ל:  ruchama@rng.org.il

איריס כהן – חברה כלכלית ,מפעלי רמת הנגב ותחנת ניסויים
טלפון:  08-6564132 | פקס:  08-6564100 | דוא"ל:  iris@rng.org.il

 

הנהלת החשבונות של המועצה אחראית על אספקת שירותי ניהול חשבונות למועצה, לעמותות ולחברות המועצה. ביצוע רישומי הנה"ח, הוצאת דו"חות חודשיים, רבעוניים ושנתיים למחלקות ולגופים השונים:

  • מפעלי רמת הנגב בע"מ.
  • החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ.
  • עמותת לקידום הספורט ברמת הנגב.
  • מתנ"ס רמת הנגב.
  • עמותת ניסויים חקלאית רמת הנגב.
  • עמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב
  • מי רמת הנגב בע"מ