תשלומים וגביה

שני פיטוסי – ראש צוות מחלקת גביה
טל': 08-6564179 | דוא”ל: shanif@rng.org.il

אורן מרדכי – מחלקת גביה
טל': 08-6564121 | דוא”ל: orenm@rng.org.il

תשלומי ארנונה וביוב


תחומי פעילות המחלקה

 

מחלקת הגבייה מטפלת בכל נושאי התשלומים למועצה:

 • תשלומי ארנונה.
 • תשלומי חינוך (בית ספר משאבים וגני ילדים הפועלים תחת אחריות המועצה).
 • תשלומי פינוי אשפה לקבלנים (ללא אשפה ביתית).
 • תשלום לקבלת רישיון עסק.
 • תשלומי חוגים ואירועי תרבות.
 • תשלומים עבור שירותים אחרים הניתנים במועצה.

 

תפקידי המחלקה

 

 • קבלת קהל וטיפול בתשלומי המועצה השונים.
 • אחריות על הוצאת שומות ארנונה תקופתיות, קבלת התשלומים וטיפול בפניות הנישומים.
 • טיפול בבקשות להנחות בארנונה.

 

תחומי אחריות המחלקה

 

 • קביעת שומת ארנונה (גודל, סיווג, חזקה)
 • טיפול בהשגות על שומת הארנונה
 • טיפול בהנחות מתשלום ארנונה: פטור נכס ריק, זכאים על פי חוק, ועדת הנחות, מבחן הכנסה
 • הפקת חיובים שוטפים לתושבים וגורמים מוסדיים בארנונה, בחינוך ועוד
 • מעקב וגבייה מחייבים
 • תפעול שוטף של קופת המועצה
 • ביצוע התאמות כספיות מול מחלקת הנהלת החשבונות במועצה
 • ביצוע אכיפה כנגד חייבים
 • טיפול בפניות התושב
 • דיווח לגזבר ולמזכיר על ידי הפקת דו"חות כספיים מדי רבעון