אגף כספים

אגף הכספים מורכב משלוש מחלקות:

 

מחלקת הגזברות – המופקדת על הניהול הכספי השוטף של המועצה.
לגזברות >>

מחלקת הנהלת חשבונות – המופקדת על ניהול מערכת הספרים והחשבונות הן של המועצה והן של הגופים הנלווים.
להנהלת חשבונות >>

מחלקת הגביה – המטפלת בכל נושאי התשלומים למועצה.
למחלקת הגבייה >>