מחלקת רישוי עסקים

דוד כהן – רכז המחלקה

 

טלפון: 08-6564170
נייד: 050-6568044
פקס: 08-6564100
אי מייל: davidc@rng.org.il

מחלקת רישוי עסקים פועלת בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-13:00

 

במחלקת רישוי עסקים תוכלו לקבל מידע על:

 

 

תחומי אחריות:

 

טיפול בנושאי רישוי עסקים וביקורת.

 

חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"), מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים והוא נועד להבטיח מטרות שונות, כמפורט להלן:

1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.

3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות.