אגף הנדסה והתיישבות

נתנאל כהן – מנהל האגף

טל': 08-6564102
נייד: 052-6071312
פקס:  08-6564100
דוא"ל: netanel@rng.org.il

צוות המחלקה

צוות המחלקה

 

שירה מוריוסף – מהנדסת המועצה

טל': 08-6564102
נייד: 050-7554171
פקס:  08-6564100
דוא"ל: shiram@rng.org.il

 

ברני רוזנפלד – רכז תחום תכנון, נגישות וממ"ג

טל: 08-6564106
נייד: 054-7279277
פקס: 08-656410
דוא"ל: berni@rng.org.il

 

צורית חפר – מנהלת תיאום ובקרה

טל: 08-6564102
פקס: 08-6564100
דוא"ל: tsurit@rng.org.il

 

מור צפריר דיוינסקי – עוזרת מהנדסת המועצה

טל: 08-6564178
נייד: 050-2132256
פקס: 08-6564100
דוא”ל: mort@rng.org.il

 

 

מטרת המחלקה:

 

אחריות כוללת על ההיבטים ההנדסיים הכרוכים בתכנון ובביצוע פרויקטים בנושאי בינוי ברחבי מועצה.

 

תפקידי המחלקה:

 

  • הכנת הפרוגרמות עם המזמינים והאדריכלים.
  • ליווי התכנון לפרטיו והכנת תיק למכרז.
  • טיפול מול המוסדות השונים ורשויות סטטוטוריות (משרד השיכון, מנהל מקרקעי ישראל, הוועדה המקומית. לתכנון ובניה, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, הג"א וכו').
  • הכנת תכניות בנין עיר (תב"ע).
  • הכנת תיקים למכרז קבלנים, ביקורת תכניות, מפרטים, כמויות.
  • קבלת החומר מוועדת המכרזים, בדיקתו והמלצה על הקבלן המבצע.
  • ליווי ביצוע הפרוייקט ועמידה על הדרישות שהוצגו, באופן עצמאי או באמצעות משרדי ניהול ופיקוח.
  • מעקב אחר מסגרת התקציב לפרויקט ואישור חשבון סופי.
  • מסירת הפרוייקט למשתמשים.