כותרת סקר שביעות רצון 2015

סקר שביעות רצון – 2015

ביולי 2015 ערך מכון סמית, סקר שביעות רצון בקרב התושבים

הסקר כלל כ- 30 שאלות בנושאים שונים ומטרתו היתה לקבל משוב מהציבור בנושאים המרכזיים בהם עוסקת המועצה והן בשאלת העדיפות והן באיכות השירות שניתן.
במספר שאלות נערכה השוואה לממצאי סקרים שערכו ב- 2007  וב- 2010

 הסקר הוא כלי עבודה ובכוונת ראש המועצה לקיים דיון, אחרי החגים  בממצאיו ולבחון את המשמעויות העולות ממנו

 מצ"ב מצגת סיכום הממצאים