ספריית מדרשת שדה בוקר: סדרת הרצאות בנושא אקולוגיה של בעלי חיים ובני אדם

רשימת ההרצאות