בריכת משאבי שדה

סיום עונת הרחצה הבריאותית בבריכת משאבי שדה

עונת הרחצה הבריאותית בבריכת משאבי שדה מסתיימת ב-31.5.14

 הבריכה תפתח מחדש לציבור ב-1.10.14

 קיץ נעים !