יצחק קולט ומני - מלגות לחקלאות

מלגות לקידום החקלאות ברמת הנגב

 העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב {ע"ר}

מלגות לקידום החקלאות ברמת הנגב

ע"ש פרופ' קולט צרויה ומר עמנואל שמין

 

קול קורא

קרן מיסודם של זרעי ג'נסיס בע"מ, מ.א. רמת הנגב ומו"פ רמת הנגב

לקבלת מלגת השתלמות בנושא:

חקלאות: לימוד, הוראה, מחקר, גידול, שיווק בכל התחומים

 

זכאים למלגה: תלמידים, מורים, מדריכים, חוקרים ומגדלים ברמת הנגב הפעילים בענפים הנ"ל.

מטרת המלגה: סיוע בלימודים ובהשתלמות קצרת מועד, בארץ או בחו"ל.

מטרת ההשתלמות: קידום ענפי החקלאות המגוונים שברמת הנגב.

מקבל המלגה יידרש, לאחר מועד ההשתלמות, להגיש דו"ח מסכם מודפס בלווי הרצאה ומצגת קצרה להנהלת הקרן.

 

תקופת ההגשה: 15.10.12-15.11.12

במהלך חודש דצמבר יוחזרו תשובות לפונים עפ"י החלטת הועדה הציבורית

 

אופן ההגשה: ההגשה מתבצעת דרך אתר המועצה באמצעות טופס מקוון שיעלה לאתר החל מתאריך 15/10/2012.

 

לפניות בנושא: agr_exp@netvision.net.il