ארבה

מכתב לתושבים: טיפול במכת הארבה

לתושבים שלום רב,

 

כידוע, נגע הארבה נמשך.

 

נרשמת התרבות מסיבית ולמרות הטיפול בנושא, אנו בעיצומה של מערכה נוספת – הן בצד החקלאי והן בניסיון למנוע את הכניסה המסיבית של הארבה לישובים.

 

הנחתי לכנס מטה פעולה לנושא. ראש המטה יהיה מנכ"ל המועצה ואיתו יעבדו בשיתוף: תברואה, יחידה סביבתית, דוברת המועצה וכן פרוייקטור שגייסנו לנושא. כמו כן, נשתף פעולה עם גורמים קשורים ועם משרד החקלאות.

 

נשמח שתעדכנו את התושבים. ניתן לפנות במייל לנייד 054-2401140 או במייל morc@rng.org.il

 

גם אני עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.

 

 

בברכה, שמואל ריפמן
ראש המועצה