מרכז לפיתוח קריירה

המרכז לפיתוח קריירה רמת הנגב

מועצה אזורית רמת הנגב שמה לעצמה כמטרה מרכזית לפתח את תחום התעסוקה והפיתוח הכלכלי בהתאם לסקר שביעות רצון שנעשה בקיץ 2015.
לצורך גיבוש מסד נתונים ומיפוי כללי אנו זקוקים למידע מקיף ועדכני בנושא.

מצורף קישור לשאלון לכלל התושבים לבירור ממוקד ופרטני.
נשמח לשיתוף פעולה מצדכם בכדי שהשירות שהשירות שיינתן יענה במדויק על צרככם.

האם ברצונך לפתח את מעמדך המקצועי/ למצוא תעסוקה?

אנא, ענו על השאלון הקצר, והפיצו אותו ככל האפשר