דרוש אחראי אחזקה מדגריה

הגדרת התפקיד

 • אחראי על פעולות האחזקה השוטפות של המדגריה.
 • אחראי לתחזוקת הציוד ולפעולה התקינה של הציוד.
 • תיאום עם מנהל התיפעול ומנהל המדגרה לגבי תחזוקה (כולל השבתת ציוד, תחזוקה מונעת וכד').
 • מתן מענה מידי לתקלות בזמן הפעילות השוטפת של המדגרה – מתן מענה מידי לפניית מנהל התפעול או מנהל המדגרה.
 • התראה על ליקויים בתחזוקת ציוד וחדרים.- למנהל המדגרה.
 • מתן דיווח על פעילותו למנהל המדגרה . מתן דיווח וקבלת אישור לרכש- ממנהל המדגרה.
 • ביצוע כל מה שמוגדר בתחום אחריותו וסמכותו בנוהל תחזוקה.
 • אחראי על תיעוד אחזקה מונעת ואחזקת שבר.
 • קידום פרויקטים ליעול ושיפור מעררכות במדגרה, בשיטוף והתייעצות עם מנהל המדגרה.
 • אחראי על אחזקת מלאי חלקי חילוף וכלי עבודה.

כישורים

 • רקע טכני.
 • סדר וניקיון
 • משמעת עצמית גבוהה- אחריות.
 • יכולת שרותית גבוהה.
 • נכונות לעבוד בשעות לא שיגרתיות.
 • ידיעת השפה האנגלית (קריאת חומר טכני)

פניות: משאבי –אנוש קטי ללויה 054-2401357 | kathyl@revivim.co.il