פרס ניהול תקין 11.2.2014 ראש המועצה מקבל את פרס הניהול התקין מידי שר הפנים

גם השנה זוכים בפרס

פרס שר הפנים לניהול תקין לרמת הנגב

 

הפרס מוענק לרשויות המקומיות בגין שורה של קריטריונים הנבדקים על ידי משרד הפנים ובהם : ניהול כספי תקין, ניהול ארגוני תקין שכר כח אדם, מערך השירותים לתושבים ומערך התכנון ובניה.

ראוי לציין כי רמת הנגב מקבלת את הפרס לניהול תקין ברציפות מאז 1993 עת החל משרד הפנים בהענקתו.

"הפרס" אומר שמוליק ריפמן , "הוא אות הערכה לגזבר ולמח' הנהלת החשבונות וכן למנכ"ל ולכל עובדי המועצה על כל מחלקותיה על עבודה מסורה ואחראית".