פשיעה חקלאית, משתמשים בכל האמצעים משתמשים בכל האמצעים

גידול בפשיעה החקלאית ברמת הנגב

לאחרונה התוודענו לגידול בפשיעה חקלאית ופשיעה בכלל באזור רמת הנגב.

לאור זאת קיים ראש המועצה הערכת מצב מפורטת בה לקחו חלק קציני משטרה, מג"ב, גורמי מודיעין וביטחון.
בכוונת כלל הגורמים להדק את הנוכחות וקיימת תוכנית פעולה אופרטיבית.

יתחזקו אלמנטים של: פעילות יזומה, ריכוז מידע מודיעיני, שילוב פעילות בין הגורמים ושילוב אמצעים טכנולוגיים. לצד זאת חשוב להבין כי טיפול יסודי יכול להמשך זמן.

רבש"צים ומזכירים מתבקשים לעמוד בקשר רציף עם קב"ט המועצה ולעדכן על כל אירוע.