במשרדי הועדה המקומית לא תהיה קבלת קהל בין התאריכים 4-15.1.15

4-15.12.2014 סגירת משרדי הועדה המקומית