אתר מרחצאות נווה מדבר סגור

לידיעת התושבים,

אתר מרחצאות נווה מדבר סגור.