חקלאות

מו”פ רמת הנגב

מו”פ רמת הנגב – מרכז ניסויים לחקלאות מדברית

 

כניסה לאתר הרשמי

 

מאחורי החקלאות הענפה ברמת הנגב עומד מו”פ (מחקר ופיתוח) רמת הנגב – מרכז הניסויים לחקלאות מדברית, המשתמש במים שפירים מותפלים ובמי תהום מליחים הנשאבים מבארות מקומיות.

המרכז ממוקם לא הרחק מהיישוב אשלים, כ-30 ק”מ מדרום לבאר-שבע (ממוצע גשמים: כ-70 מ”מ לשנה בלבד), קרוב לשפת נחל הבשור, מקום מפגשם של שני סוגי קרקע: אדמת לס ואדמת חול. המרכז הוקם במטרה לפתח שיטות גידול, השקיה, דישון ועיבוד של גידולים חקלאיים והתאמתם לתנאים האקולוגיים הייחודיים של האזור. זאת, באמצעות ייזום סקרים, מחקרים עיוניים וניסויים רבים בשטח.

תרומתו של מו”פ רמת הנגב מתבטאת במתן כלים וידע נרחבים לפיתוח החקלאות באזור ולאפשרויות גידול חקלאי בהשקיה במים מליחים, באיתור יתרונות איכותיים ואורגנולפטים בהשקיה במים מליחים, בפיתוח מוצרים חדשים באזור, בהשגת יבולים חקלאיים איכותיים ביותר, בניצול טוב יותר של מכסת המים העומדת לרשות החקלאי, ובהפיכת המשק החקלאי למשק רווחי יותר. כמו כן תורם מו”פ רמת הנגב לפיתוח חקלאות ימית באזור. עבודות המחקר והפיתוח נעשות

על ידי חוקרים מקומיים, חוקרים ממוסדות מדעיים (אוניברסיטת בן-גוריון, מכון וולקני, האוניברסיטה העברית, ועוד) ומדריכים מלשכת ההדרכה של משרד החקלאות.

לאחרונה החל מו”פ רמת הנגב בהליך להקמת מרכז בינלאומי להכשרה מעשית בחקלאות מתקדמת.

מטרת המרכז: הכשרה עיונית ומעשית בחקלאות מתקדמת של משתלמים ממדינות שונות בעולם שבהן החקלאות אינה מפותחת. המרכז עובד בשיתוף פעולה מלא עם המוסדות האקדמיים שמהם מגיעים המשתלמים.