חדשות

שליחים וש”שנים בקהילות המשותפות של רמת הנגב

ש"שינים לשנים 2016-2017.

השנה מתגבשת לה קבוצה איכותית של שליחים וש”שנים מרמת הנגב הנשלחים אל הקהילות משותפות של רמת הנגב. הולך להיות להם מעניין


השנה מתגבשת לה קבוצה איכותית של שליחים וש”שנים מרמת הנגב הנשלחים אל הקהילות משותפות של רמת הנגב.

השנה, בפעם הראשונה ,יש לנו 3 ש”שנים בקהילות יהודיות שונות בקולוראדו ולאס ואגס בארצות הברית.
צעירים אלו ישהו 10 חודשים בקהילות היהודיות כשהמטרה היא חיזוק הזהות היהודית של הקהילות וחיזוק הקשר שלהם עם ישראל מול בני נוער וצעירים.

השליחים יפעלו בבתי כנסת, בתי ספר תיכוניים, בית ספר יהודיים ועוד. מתוכננות להם פעילויות רבות מול הקהילה ובמיוחד מול בני נוער.

אנו נשתדל לעדכן מפעם לפעם על חייהם ופעילותם בקהילות המשותפות שלנו בארה”ב. אנחנו גאים מאוד בצעירים שלנו ושמחים מאוד שהם הנציגות של רמת הנגב בחו”ל.

עוד מידע על שנת שירות בחו”ל לבני נוער (בוגרי י”ב) – נא לפנות ל: jaredw@rng.org.il