חדשות

שיתוף פעולה בשירותים רפואיים קרית ההדרכה – ישובי רמת הנגב ומצפה רמון

ראש המועצה מבקש כי המערך הרפואי המתוכן לקום בקרית ההדרכה ישרת את תושבי רמת הנגב ומצפה רמון


ראש המועצה האזורית רמת הנגב פנה אתמול במכתב לקצין רפואה ראשי, בבקשה לקיים עבודת מטה שתבחן את האפשרות כי המערך הרפואי המתוכן לקום בקרית ההדרכה ישרת את תושבי רמת הנגב ומצפה רמון שאינם נגישים לרפואת חירום ורפואה מקצועית בשל הריחוק ממרכזים עירוניים.

 

מצ”ב מכתבו של ריפמן:

 

בסוף השנה יחל איכלוסה של קריית ההדרכה, כמי שמלווה את הקמתה התוודעתי לתוכניות ולהיערכות המרשימה למתן שירותי הרפואה באמצעים המתקדמים ביותר בקריה.

לאור האמור לעיל ולנוכח רצוני להנגיש שירותים טובים יותר לתושבי מצפה רמון ורמת הנגב שפיזורם וריחוקם מריכוזי אוכלוסיה גדולים מעמיד בפנינו אתגר מתמיד, אני פונה אליך בבקשה לקיים עבודת מטה משותפת שתבחן אפשרויות לשיתופי פעולה בין רמת הנגב ומצפה רמון לבין במערך שירותי הרפואה המתקדמים.

אשמח להפגש עמך ולהציג בפניך את הנושא.

 בברכה,
שמואל ריפמן, ראש המועצה