חדשות

שינוי בנוהלי עבודה בוועדה המקומית

מהו תיק מידע להיתר – שאלות, תשובות והסברים


מהו תיק מידע להיתר – שאלות, תשובות והסברים

 

בעקבות השינוי בחוק התכנון והבניה שהתקבל בכנסת במהלך השנה האחרונה, הותאם ושונה אופן טיפול הועדה במתן היתרים לבקשות בהתאם לתקנות החדשות 2016.

התקנות החדשות קובעות כי לא יוגשו תכניות ישירות לוועדה המקומית.

הנוהל החדש מחלק את הבקשה להיתר לשני שלבים:

 1. בקשה לקבלת תיק מידע – בתיק המידע מקבל “עורך הבקשה” את כל המידע הנדרש על מנת לתכנן באופן מיטבי ובהתאם להוראות התכנית הרלוונטית.
 2. בקשה לקבלת היתר בנייה.

 

להלן סדר הפעולות לבקשת תיק מידע ע”פ החוק החדש:

 1. יש לפתוח תיק בועדה המקומית על ידי מילוי הטופס הבא. יש למלא ולשלוח את הטופס במייל למידענית הועדה. (פרטים נוספים בטופס עצמו).
 2. הועדה מנפיקה טופס אגרה לתשלום בסך 192 ₪ עבור תיק מידע להיתר. ושולחת אותו למבקש במייל.
 3. על המבקש לשלם את האגרה במחלקת הגבייה במועצה בטלפון 08-6564121.
 4. את הקבלה יש לשלוח ל”עורך הבקשה” שלו. (אין צורך לשלוח לוועדה משום שהיא מקבלת הודעה אוטומטית מהמערכת על ביצוע התשלום בפועל)
 5. לאחר התשלום, על “עורך הבקשה” להגיש במערכת המקוונת “בקשה לתיק מידע להיתר”.
  רשאי להגיש את הבקשה איש מקצוע מוסמך בלבד המוגדר “עורך הבקשה”.תנאי סף להגשת הבקשה לתיק מידע הם:

  • קבלה על תשלום האגרה
  • צילומי המגרש ומדידות. (פרטים יימסרו למבקש ע”י עורך הבקשה שלו).
 6. לאחר 45 ימי עבודה יקבל “עורך הבקשה” את תיק המידע המלא במערכת המקוונת.

 

תיק מידע להיתר הינו תנאי הכרחי להגשת בקשה להיתר.
תיק המידע נועד לייעל ולקצר את זמני הטיפול בבקשה להיתר שתוגש לאחריו.
תוקפו של התיק ממועד מסירתו – שנה אחת.

 

מה יש בתיק המידע?

התיק מכיל מידע למגרש ספציפי, על פי הפרטים שנמסרו למידענית ובו:

 1. שימושים מותרים
 2. זכויות ומגבלות בניה
 3. מידע תשתיתי
 4. מידע מגופים שונים (כגון חברת חשמל, משרד הבריאות)
 5. חבות בהיטל השבחה
 6. תנאים לבקשה להיתר בניה
 7. תנאים לבניה
 8. תנאים לאיכלוס ועוד.

 

 לפרטים נוספים יש לפנות למידענית הוועדה מור צפריר דיוינסקי mort@rng.org.il 08-6564175