חדשות

שותפות חדשה לרמת הנגב – הקהילה היהודית מניו מקסיקו

שותפות ניו מקסיקו - הסרט הלוט מעל השלט בטיפת חלב

משלחת בת 8 נציגים בראשות נשיאת הפדרציה היהודית ניו מקסיקו ביקרה בשבוע שעבר ברמת הנגב במטרה להכיר את רמת הנגב ולעמוד על אתגריה ולחתום על הסכם עקרונות לשיתוף פעולה בין שתי הקהילות.


משלחת בת 8 נציגים בראשות נשיאת הפדרציה היהודית ניו מקסיקו ביקרה בשבוע שעבר ברמת הנגב במטרה להכיר את רמת הנגב ולעמוד על אתגריה ולחתום על הסכם עקרונות לשיתוף פעולה בין שתי הקהילות.

 

במהלך הסיור נפגשו חברי המשלחת עם תושבי האזור, ביקרו מוסדות חינוך של המועצה במפעלי חקלאות, בישובים לאורך הגבול ובאתרי תיירות.

בטקס צנוע וחגיגי, בהשתתפות נציגי קהילת ניו מקסיקו מנהלי מחלקות המועצה נחתם הסכם עקרונות לשיתוף פעולה, טיפוח הקשרים בין האנשים בין הקהילה היהודית בניו מקסיקו לבין רמת הנגב, התחייבות משותפת לקדם עשיה הדדית וחיבור לזהות יהודית משותפת דרך שיתוף בתחומים שונים עליהם יחליטו הקהילות במשותף באמצעות ועדת היגוי משותפת שבה יהיו חברים נציגי שתי הקהילות.

כמו כן הסירו חברי המשלחת את הלוט משלט התרומה ותקעו מזוזה במרפאת טיפת חלב במועצה שקהילת ניו מקסיקו תרמה להקמתה.

 

ביקור המשלחת וחתימת האמנה, התאפשרו הודות לפעילות של שנה וחצי בהם נתקיימו שיחות ופעולות ליצירת הכרות ואמון בין ששתי הקהילות .

חברי המשלחת, שלחלקם זהו הביקור הראשון בישראל בכלל, התפעלו עמוקות מהמקומות בהפ ביקרו וציינו כי הם מצפים בהתרגשות רבה לקראת פיתוח יחסי גומלין עם קהילה בישראל, קשרים שחשובים עבורם כמו עבור רמת הנגב.

בדברי ברכתו אמר שמוליק ריפמן , ראש המועצה, כי שותפות זו היא נדבך נוסף בחזון המועצה לפיו מוטלת עלינו החובה לפעול הבטחת הזהות, הפיתוח ויצירת איכות חיים עם זהות יהודית ליהודים באשר הם.