חדשות

שביתת בתי ספר

הורים שימו לב –
למרות שהמועצה תומכת במאבק בצפיפות הכיתות ושמוליק אף פנה בנושא לכלל המועצות האזוריות,
וועדי ההורים של בתי הספר החליטו שלא להשבית את בתי הספר ועל כן הלימודים מתקיימים כסדרם.


הורים שימו לב –
למרות שהמועצה תומכת במאבק בצפיפות הכיתות ושמוליק אף פנה בנושא לכלל המועצות האזוריות,
וועדי ההורים של בתי הספר החליטו שלא להשבית את בתי הספר ועל כן הלימודים מתקיימים כסדרם.