חדשות

שבוע חירום לאומי 26-30/5/13

 לתושבי רמת הנגב

 

1. בין התאריכים 26-30/5/13 יתקיים תרגיל התגוננות ארצי במתווה מלחמה.

2. במסגרת התרגיל יתרגלו כל משרדי הממשלה, הרשויות וכוחות ההצלה והחירום במדינת ישראל.

3. מתווה התרגיל:

א. 26/5/13, יום א’ – יתקיימו פורומים שונים במוסדות החירום.

ב. 27/5/13, יום ב’ – יתקיים תרגיל התגוננות אזרחית לכלל העורף האזרחי בשטח מדינת ישראל ויתורגל פעמיים:
• 12:30 – תישמע צפירה בכל הארץ. מוסדות החינוך יתרגלו כניסה למקלטים או למיגון אחר (הכי מוגן שיש) וכן כלל האוכלוסייה בארץ.
• 19:30 – תישמע צפירה נוספת בכל הארץ. כלל האוכלוסייה יתרגלו בשנית כניסה למקלטים או מרחבים מוגנים (הכי מוגן שיש).
• התושבים מתבקשים לתרגל כניסה למרחב מוגן, כמו כן הנחיות התגוננות יופצו באמצעי התקשורת.

ג. 28/5/13, יום ג’ – פתיחה של מרכזי הפעלה בישובים ותרגיל מטה החרום של הרשות וזאת בהתאם לתרחיש הייחוס.

ד. 30/5/13, יום ה’ – יתקיימו משחקי מלחמה במטה כוחות ההצלה.

לסיכום:

א. התרגיל מהווה הזדמנות בתרגול התושבים למצב מלחמה.
ב. נצלו תרגיל זה לשיפור המוכנות כל אחד בתחומו.
ג. עם סיום התרגיל יופץ סיכום של התרגיל ותיקון ליקויים.
ד. רצ”ב הנחיות התגוננות ובחירת מרחב מוגן.

 

בברכה,
מוטי זנה, קב”ט המועצה