חדשות

פרסום נתוני המיצ״ב ומפת החינוך בישראל

בית ספר, לימודים, ילדה לומדת, חינוך

השבוע התפרסמה מפת החינוך של ישראל באתר האינטרנט ynet שניתח את תוצאות המיצ״ב. רמת הנגב נמצאת במקום ה…


השבוע התפרסמה מפת החינוך של ישראל באתר האינטרנט ynet שניתח את תוצאות המיצ״ב (מדדי יעילות וצמחיה בית ספריים). המפה מציגה על פי צבעים בין אדום כהה לירוק כהה את כלל הרשויות בארץ. המפה מציגה באופן אחיד את התוצאות והשינויים כפי שנותחו בשנת 2012.

 

רמת הנגב מופיעה בממוצע רשותי עם הציון 80 (85 בית ספר משאבים, 75 בית ספר צין) כמו רעננה והרצליה. המשמעות היא שרמת הנגב נמצאת בשני העשירונים העליונים בנתונים. מעבר לנתונים הכמותיים מעניין להסתכל על השאלות בנושאי אקלים בית ספרי כגון: חשיפה לאלימות, תחושת מוגנות, יחסי מורים תלמידים, שחיקת מורים ועוד.

 

בית ספר משאבים

קישור לאתר>>

 

כיתה ה’, 2012
עשירון מדע וטכנולוגיה: 8
עשירון אנגלית: 5

כיתה ח’, 2012
עשירון מדע וטכנולוגיה: 10
עשירון אנגלית: 9

כיתה ב’, 2010
עשירון עברית: 10

כיתה ה’, 2010
עשירון מתמטיקה: 10
עשירון עברית: 9

כיתה ח’, 2010
עשירון מתמטיקה: 10
עשירון עברית: 7

 

בית ספר צין

קישור לאתר >>

 

כיתה ה’, 2012
עשירון מדע וטכנולוגיה: 7
עשירון אנגלית: 7

כיתה ח’, 2012
עשירון מדע וטכנולוגיה: 9
עשירון אנגלית: 10

כיתה ב’, 2010
עשירון עברית: 10

כיתה ה’, 2010
עשירון מתמטיקה: 9
עשירון עברית: 8

כיתה ח’, 2010
עשירון מתמטיקה: 3
עשירון עברית: 6