פרוטוקולים מליאה

 

פרוטוקול מליאה מספר(11) 2016  מיום 4.12.2016

פרוטוקול מליאה מספר(10) 2016  מיום 6.11.2016

פרוטוקול מליאה מספר(09)2016  מיום 9.10.2016

פרוטוקול מליאה מספר(08)2016  מיום 4.9.2016

פרוטוקול מליאה מספר(07)2016  מיום 31.7.2016

פרוטוקול מליאה מספר(06)2016  מיום 3.7.2016

פרוטוקול מליאה מספר(05)2016  מיום 5.6.2016

פרוטוקול מליאה מספר(04)2016  מיום 8.5.2016

פרוטוקול מליאה מספר(03)2016  מיום 3.4.2016

פרוטוקול מליאה מספר(02)2016 מיום 1.3.2016

פרוטוקול מליאה מספר(01)2016 מיום 7.2.2016

פרוטוקול מליאה מספר(11)2015 מיום 27.12.2015

פרוטוקול מליאה מספר(10)2015 מיום 1.11.2015

פרוטוקול מליאה מספר (9)2015 מיום 30.8.15

פרוטוקול מליאה מספר (8)2015 מיום 6.7.15 

פרוטוקול מליאה מספר (7)2015 מיום 21.6.15 

פרוטוקול מליאה מספר (6)2015 מיום 7.6.15 

פרוטוקול מליאה מספר (5)2015 מיום 3.5.15 

פרוטוקול מליאה מספר (4)2015 מיום 29.3.15

פרוטוקול מליאה מספר (3)2015 מיום 1.3.15 

פרוטוקול מליאה מספר (2)2015 מיום 1.2.15 

פרוטוקול מליאה מספר (1)2015 מיום 12.1.15

פרוטוקול מליאה מספר (12)2014 מיום 14.12.14

פרוטוקול מליאה מספר (11)2014 מיום 2.11.14

פרוטוקול מליאה מספר (10)2014 מיום 5.10.14 דיון מיוחד בדוחות כספיים 2013

פרוטוקול מליאה מספר (9)2014 מיום 5.10.14 

פרוטוקול מליאה מספר (8)2014 מיום 24.08.14

פרוטוקול מליאה מספר (7)2014 מיום 06.07.14

פרוטוקול מליאה מספר (6)2014 מיום 01.06.14

פרוטוקול מליאה מספר (5)2014 מיום 11.05.14

 פרוטוקול מליאה מספר (4)2014 מיום 06.04.14

פרוטוקול מליאה מספר (3)2014 מיום 02.03.14

פרוטוקול מליאה מספר (2)2014 מיום 02.02.14

 פרוטוקול מליאה מספר (1)2014 מיום 05.01.14

פרוטוקול מליאה מספר (12)2013 מיום 08.12.13

פרוטוקול מליאה מספר (11)2013 מיום 28.11.13 ארנונה

פרוטוקול מליאה מספר (10)2013 מיום 10.11.13

פרוטוקול מליאה מספר (9)2013 מיום 06.10.13

פרוטוקול מליאה מספר (8)2013 מיום 01.09.13

פרוטוקול מליאה מספר (7)2013 מיום 05.08.13

פרוטוקול מליאה מספר (6)2013 מיום 07.07.13

פרוטוקול מליאה מספר (5)2013 מיום 03.06.13

פרוטוקול מליאה מספר (4)2013 מיום 05.05.13

פרוטוקול מליאה מספר (3)2013 מיום 13. 03.04

פרוטוקול מליאה מספר (2)2013 מיום 03.03.13

פרוטוקול מליאה מספר (1)2013 מיום 20.01.13

פרוטוקול מליאה מספר (13)2012 מיום 24.12.12

פרוטוקול מליאה מספר (12)2012 מיום 25.11.12

פרוטוקול מליאה מספר (11)2012 מיום 14.10.12

פרוטוקול מליאה מספר (10)2012 מיום 02.09.12

פרוטוקול מליאה מספר (9)2012 מיום 05.08.12

פרוטוקול מליאה 8/2012 מיום 1/7/2012

פרוטוקול מליאה 7/2012 מיום 18/6/2012

פרוטוקול מליאה 6/2012 מיום 3/6/2012

פרוטוקול מליאה 5/2012 מיום 6/5/2012

פרוטוקול מליאה 4/2012 מיום 1/4/2012

פרוטוקול מליאה 3/2012 מיום 5/3/2012

פרוטוקול מליאה 2/2012 מיום 5/2/2012

פרוטוקול מליאה 1/2012 מיום 1/1/2012

פרוטוקול מליאה 12/2011 מיום 11/12/2011

פרוטוקול מליאה 11/2011 מיום 30/11/2011

פרוטוקול מליאה 10/2011 מיום 30/10/2011

פרוטוקול מליאה 9/2011 מיום 2/10/2011

פרוטוקול מליאה 8/2011 מיום 4/9/2011

פרוטוקול מליאה 7/2011 מיום 31/7/2011

פרוטוקול מליאה 6/2011 מיום 3/7/2011

פרוטוקול מליאה 5/2011 מיום 5/6/2011

פרוטוקול מליאה 4/2011 מיום 1/5/2011

פרוטוקול מליאה 3/2011 מיום 3/4/2011

פרוטוקול מליאה 2/2011 מיום 27/2/2011

פרוטוקול מליאה 1/2011 מיום 20/1/2011

פרוטוקול מליאה 11/2010 מיום 29/11/2010

פרוטוקול מליאה 10/2010 מיום 31/10/2010

פרוטוקול מליאה 9/2010 מיום 3/10/2010

פרוטוקול מליאה 8/2010 מיום 5/9/2010

פרוטוקול מליאה 7/2010 מיום 25/7/2010

פרוטוקול מליאה 6/2010 מיום 20/6/2010

פרוטוקול מליאה 5/2010 מיום 6/6/2010

פרוטוקול מליאה 4/2010 מיום 2/5/2010

פרוטוקול מליאה 3/2010 מיום 12/4/2010

פרוטוקול מליאה 2/2010 מיום 7/3/2010

פרוטוקול מליאה 1/2010 מיום 7/2/2010

פרוטוקול מליאה 13/09 מיום 27/12/2009

פרוטוקול מליאה 12/09 מיום 29/11/2009

פרוטוקול מליאה מיוחדת 11/09 מיום 1/11/2009

פרוטוקול מליאה 10/09 מיום 1/11/2009

פרוטוקול מליאה 9/09 מיום 18/10/2009

פרוטוקול מליאה 8/09 מיום 6/9/2009

פרוטוקול מליאה 7/09 מיום 5/7/2009

פרוטוקול מליאה 6/09 מיום 7/6/2009

פרוטוקול מליאה 5/09 מיום 3/5/2009

פרוטוקול מליאה 4/09 מיום 5/4/2009

פרוטוקול מליאה 3/09 מיום 1/3/2009

פרוטוקול מליאה 2/09 מיום 1/2/2009

פרוטוקול מליאה 1/09 מיום 8/1/2009

פרוטוקול מליאה 10/08 מיום 7/12/2008

פרוטוקול מליאה 9/08 מיום 16/11/2008

פרוטוקול מליאה 8/08 מיום 5/10/2008

פרוטוקול מליאה 7/08 מיום 7/9/2008

פרוטוקול מליאה 6/08 מיום 6/7/2008

פרוטוקול מליאה 5/08 מיום 1/6/2008

פרוטוקול מליאה 4/08 מיום 6/5/2008

פרוטוקול מליאה 3/08 מיום 6/4/2008

פרוטוקול מליאה 2/08 מיום 24/2/2008

פרוטוקול מליאה 1/08 מיום 27/1/08

 

כל הקבצים הינם בגירסת Adobe Acrobat Reader.

להורדת התוכנה אנא לחץ כאן