מליאת המועצה

המועצה האזורית רמת הנגב פועלת מתוקף פקודת המועצות המקומיות ועל פי סעיף 146 לצו המועצות המקומיות (אזוריות).

מליאת המועצה מורכבת מנציגי היישובים השונים, הנבחרים על ידי תושבי כל יישוב במועד הבחירות לרשות המקומית ולמליאת המועצה. מספר הנציגים לכל יישוב במליאה נקבע על ידי "מודד" (הנקבע על ידי מספר בעלי זכות הבחירה באותו יישוב).

תפקידה של המליאה הוא לקבוע את מדיניות המועצה, לאשר את התקציב השנתי, לפקח על פעילות הוועדות השונות, לוודא כי החלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו, לדון ולהחליט בנושאים שוטפים העולים על סדר היום.

 

חברי המליאה

 

1. שמואל ריפמן – יו"ר

2. מזל לייבל לרנר- אשלים

3. צביקה טוכטרמן – טללים

4. זהבה סיגל – כמהין

5. שושנה זילברבוש – מדרשה

6. ביטון רחל – מדרשה

7. מיכל וולוקיטה – מדרשה

8.  מנחם אופיר – מדרשה

9. ראובן פליישר – מדרשה

10. רועי מולגן – מרחב עם

11. צבי אלמוג – משאבי שדה

12. מוני מרדכי – משאבי שדה

13. פלמ"ח דוד – ניצנה

14. ענן שיאון – קדש ברנע

15. דוד בן לולו – רביבים

16. אליהו לופו – רביבים

17. אלאסף פלמר – רתמים

18. חיים טוגנדהפט (חיימון) – שדה בוקר

19. ארז ירדני – שדה בוקר

20. ניצה צפריר כהן – באר מילכה