ועדת מכרזים

חברי הוועדה נבחרים מבין חברי המליאה.

תפקידי הוועדה הם לוודא כי תהליך הוצאת המכרזים השונים בוצעו בהתאם לנדרש בחוק, לאשר את ההצעות העומדות בתנאי המכרזים, לבדוק את המחירים המוצעים בהצעות המאושרות, ולהמליץ בפני ראש המועצה על ההצעות הראויות.

 

חברי הוועדה

 

1. מוני מונין – יו"ר

2. ארז ירדני

3. צביקה טוכטרמן

4. אלי לופו

5. מזל לייבל לרנר