ועדה חקלאית

תחום השיפוט של המועצה כולל שטחים חקלאיים וגם יישובים המוציאים את פרנסתם מחקלאות.

הוועדה החקלאית אחראית להעלות על סדר היום את הנושאים הנוגעים לתחום החקלאי ו/או להתייחס להיבטים החקלאיים של כל הנושאים האחרים הנדונים במועצה, לדון ולגבש המלצות לטיפול בנושאים חקלאיים בתחום המועצה, ולעקוב אחר התקדמות הטיפול בנושאים אלה.

 

חברי הוועדה

 

1. שמואל ריפמן – מועצה

2. יענקל'ה מוסקוביץ – מו"פ

3. ציון שמר – מו"פ

4. מנשה לוי – מו"פ

5. מוני מרכז משק משאבי שדה – מ.שדה

6. אלון צדוק – קדש ברנע

7. עוזי דלל – טללים

8. יובל משולם – באר מלכה

9. יעקב סבדיה – כמהין

10. לאופר יאיר – רתמים

11. לוי איציק – קדש ברנע

12. משה טנא – חוות בודדים

13. ערן גיא – כמהין

14. ערן רז – חוות נענע

15. מתי ברקוביץ – קדש ברנע

16. שרון ראובן – באר מילכה

17. דוד בן לולו – רביבים