הנהלת המועצה

ועדה סטטוטורית הנבחרת על ידי המועצה מבין חברי המליאה.

תפקידיה העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הוועדות השונות ולפקח עליהן, לוודא כי החלטות המליאה והוועדות השונות יבוצעו כדין, וכן למלא כל תפקיד אחר שמטילה עליה מליאת המועצה.

 

חברי הנהלה

 

1. שמואל ריפמן – ראש המועצה – יו"ר

2. רחל ביטון – מדרשת בן גוריון

3. מוני מונין – משאבי שדה

4. ארז ירדני – שדה-בוקר

5. צביקה טוכטרמן – טללים

6. ענן שיאון – קדש ברנע

7. תומר פריאל – רביבים