חוק ומנהל

מליאת המועצה

מידע על מליאת המועצה והרכב חבריה  המשך בקריאה >>

פרוטוקולים מליאה

רשימת פרוטוקולים החל מחודש אוגוסט 2008 המשך בקריאה >>

וועדות סטטטוריות

רשימת ועדות החובה ברשות. המשך בקריאה >>

חוקים ותקנות

חוקי עזר למועצה וחוק חופש המידע. המשך בקריאה >>

 

צו המסים

צו ארנונה 2016 >>

צו ארנונה 2017 >>