אודות

מדד המאה

תוצאות וממצאים מדד המא"ה- איכות חיים קהילתית במועצה איזורית רמת הנגב

טיבם ועוצמתם של תשתיות, פעולות וקשרים הנוצרים, מתפתחים ומשפיעים. בין חברי הקהילה היישובית לבין עצמם, ובינם לבין מוסדות הציבור ביישוב.
איפה רמת הנגב בכל זה?

מדד המאה: מדד איכות החיים הקהילתיים היישובית

 

מה זו איכות חיים קהילתית?

 

טיבם ועוצמתם של תשתיות, פעולות וקשרים הנוצרים, מתפתחים ומשפיעים. בין חברי הקהילה היישובית לבין עצמם, ובינם לבין מוסדות הציבור ביישוב.

 

אז איך מודדים את זה?

 

החברה למתנס”ים יחד עם אוניברסיטת בר אילן פיתחו מדד המכונה מדד המא”ה. (מדד איכות החיים)

 

מהו מדד המא”ה ?

 

יישובים רבים בארץ מציעים לתושביהם איכות חיים ללא התייחסות לתבחינים המרכיבים את איכות החיים וללא מדידת הימצאות אותם תבחינים ביישובם. השימוש במונח “איכות חיים” הפך שגרה שפתית שאינה בהכרח נפרטת לתהליכים ותוצאות. איכות החיים הקהילתיים הנו מרכיב בסיסי ומהותי בעיצוב איכות החיים של הפרט. נמצא קשר חזק בין איכות החיים הקהילתיים והצמחת אזרח בוגר, אחראי, מעורב, אכפתי, תורם ומחויב.

אנשים חיים טוב יותר בסביבה קהילתית, הם תורמים ונתרמים, יוצרים ומשתפים וחשים קשר למקום, רצון להישאר בו ורצון לקחת חלק במתרחש בו. אנשים מחפשים שותפים, מחפשים חברה, קירבה והדדיות. חשוב להם שישאלו לדעתם, שיקשיבו להם, שייקחו אותם בחשבון. הם לוקחים חלק באירועים קהילתיים וממלאים את זמנם בפנאי איכותי ונהנים ממארג הקשרים הקהילתיים. הם לוקחים אחריות על חייהם ומשפיעים בהתאמה על סביבתם הקרובה באמצעות המוסדות הציבוריים על מנת לשפר את איכות חייהם.

החברה למתנ”סים עוסקת בשנים האחרונות בפיתוח והטמעה של מדד המא”ה לבחינת איכות החיים הקהילתיים.

 

הוגדרו שלושה גורמים קריטיים להצלחת איכות חיים קהילתית יישובית:

 

1. המרחב הציבורי והקהילתי- המרחב הציבורי מהווה מקום, משאב ציבורי המאפשר אינטראקציה בין חברי הקהילה היישובית. המרחב הציבורי מהווה את התשתית להיווצרות הקשרים הקהילתיים. המרחב הקהילתי הנו השימוש בדיסציפלינות הקיימות ביישוב (חינוך, תעסוקה, פנאי, תרבות, איכות סביבה) לקידום מיומנויות קהילתיות.

2. הון קהילתי- הכרות ואמון קהילתי המשפיעים על התפתחותם, טיבם ועוצמתם של הקשרים הקהילתיים.

3. השפעה קהילתית- מידת ההשפעה של חברי הקהילה והנהגתה על קידום ומימוש המטרות המשותפות.

ללא נוכחות שלושת הגורמים הקריטיים ברמה סבירה בקהילה היישובית לא תיתכן איכות חיים קהילתית יישובית.

כל גורם קריטי להצלחה מורכב ממשתנים שונים הנאספים על ידי הרשות, המתנ”ס והתושבים (סקר טלפוני סובייקטיבי) ומהווים את מדד איכות החיים הקהילתיים.

 

איך זה נבדק במועצה?

 

1. כל יישוב מילא שאלון בידי מזכירות היישוב בו הוא מסר את הנתונים על התקציב, תקנים, פעולות ותוצאות לפעולות.

2. שאלון מועצתי- שאלון על תקציב, תקנים ופעולות ותוצאות לפעולות נערך בכל מחלקות המועצה.

3. סקר טלפוני אנונימי שנערך ע”י מכון סמית שבדק באופן מדגמי את תפיסת התושבים על הפעולות שהיישוב והמועצה מבצעות.

 

תוצאות וממצאים מדד המא”ה- איכות חיים קהילתית במועצה איזורית רמת הנגב התוצאות מוצגות בצבע

 

רמזור: ירוק מעל הממוצע הארצי, צהוב – ממוצע , אדום – מתחת לממוצע

 

מדד המאה

 

הסבר:

 

• תוצאות המועצה איזורית רמת הנגב מדורגות בין תוצאות הישובים הטובים ביותר שנבדקו.

• ניכרת השקעה רבה בתשתיות ופעילויות רבות נערכות ביוזמת המועצה ברוב התחומים שנכללו במדד ובחלק אף קובעות שיא של מספר פעילויות פר-תושב מכלל המועצות שנבדקו.

• בסקר התושבים הטלפוני שנערך במסגרת המדד הובעה שביעות רצון רבה מפעילות המועצה בתחומים רבים כגון: בטחון, תרבות ופנאי, קיימות ואורח חיים בריא, תמיכה באוכולוסיות ייחודיות, ערבות הדדית והתנדבות ועוד

• רוב התרומה למצוינות במדד נובעת מפעילות ברמת המועצה ולא של הישובים-האתגר המרכזי בנושא זה הוא ליצור מדיניות ברורה, ציפיות ברורות – חלוקת תפקידים, בין המועצה לישובים, במכלול הפעילות ליצירת איכות חיים קהילתית.

• המועצה משקיעה תקציבים רבים (במקרים מסויימים רבים מידי) ועל פניו שביעות הרצון של התושבים גבוהה.

• נקודות לשיפור שהובעו על ידי התושבים: חיזוק החינוך למצויינות ושיפור הקשר בין ארגונים שונים שפועלים במרחב. כמו כן חיזוק ושיפור הקשר בין היישובים עצמם.

 

מדד המאה 2013 – חוברת הנתונים המלאה על רמת הנגב>>

 

ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך