אודות

אודות

מועצה אזורית רמת הנגב הינה קהילה צומחת בליבו של אזור מדברי. שיטחה של רמת הנגב הוא הגדול ביותר בישראל 4.2 מליון דונם כ 22% משטחה של ישראל. כ 6000 תושבים מתגוררים ב-14 ישובים קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים חילוניים ודתיים.

מועצה אזורית רמת הנגב הינה קהילה צומחת בליבו של אזור מדברי. שיטחה של רמת הנגב הוא הגדול ביותר בישראל 4.2 מליון דונם כ 22% משטחה של ישראל. כ 6000 תושבים מתגוררים ב-14 ישובים קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים חילוניים ודתיים.

 

יישובי המועצה נחלקים לשלושה ע”פ אזורים גיאוגרפיים: אגן משאבים הכולל את כפר רתמים, ישוב קהילתי דתי , קבוץ רביבים , קיבוץ משאבי שדה קבוץ טללים אשלים ושיזף. פתחת ניצנה הכוללת את המושבים קדש ברנע , כמהין באר מילכה, הקהילה החינוכית ניצנה ועזוז. אגן שדה בוקר הכולל את מדרשת בן גוריון- ישוב קהילתי , קבוץ שדה בוקר ומרחב עם – ישוב קהילתי דת. כמו כן יזמה המועצה והקימה את פרוייקט דרך היין הכולל 23 חוות חקלאיות, רוח מדבר ושנטי במדבר , פרויקטים חברתיים לאומיים.

 

פעילותה של המעוצה מושפעת ממאפיינה הייחודיים בראשם היקפם של שטחי האש ושמורות הטבע ( למעלה מ75% ) מחד והריחוק ממרכזי האוכלוסין וממרכז המועצה ופיזורם של יישוביה מאידך המרוחקים בעיקר של ישובי פיתחת ניצנה סמוכי הגדר לאורך גבול מצרים.

בעשור האחרון , הוכפלה אוכלוסיית המועצה וכל ישוביה מצויים בתהליכי הרחבות לקליטת משפחות חדשות.

בבסיס פעילותה של המועצה עומד חזונה לפיו רמת הנגב תהיה כאבן שואבת למדינת ישראל ולנגב כולו. בתחומי ההתיישבות, החינוך, התרבות, החקלאות, התיירות, הסביבה והמעורבות והערבות הקהילתית, קהילה המשלבת ציונות, ערכים ואיכות חיים כאחד, תהווה קהילה למופת לתושביה ותשאף לגידול מתמיד ומשמעותי של מספר התושבים וליצירת רצף דמוגרפי חיובי תוך שמירה על ערכיה ההתיישבותיים הציוניים והסביבתיים.

א. תהווה קהילה למופת לתושביה, תשאף לגידול מתמיד ומשמעותי של מספר התושבים וליצירת רצף דמוגרפי חיובי תוך שמירה על ערכיה הציוניים והסביבתיים, בכלל זה תהווה את העורף הכפרי-מדברי של מטרופולין באר שבע והנגב.

ב. המועצה תהווה אכסניה ומסגרת תומכת ליישובים רב-דוריים, חדשים וותיקים על סוגיהם השונים. יישובים המקיימים חיי קהילה איכותיים. כל זאת תוך חיזוק החוסן הקהילתי, המנהיגות המקומית וחיזוק דור ההמשך בקהילות.

ג. המועצה תוביל לטיפוח אקלים חינוכי ותרבותי מיטבי תוך חשיבה משתפת ומשותפת עם התושבים בתחום זה.

ד. המועצה גם תשאף ותפעל יחד עם יישוביה ומקביל להם – לקידום הפוטנציאל התעסוקתי והפיתוח הכלכלי, זאת תוך מתן דגש למציאות הקיימת שמתרכזת בפרנסה חקלאית, כפרית, תיירותית, יזמית, ובכלל זה גם פיתוח של מסחר ומלאכה. כן תיעזר ותחזק את הקשר עם קהילות שותפות בחו”ל.

ה. המועצה תאפשר לתושביה איכות חיים, מערכת שירותים ברמה גבוהה, חוסן קהילתי ותחושת שייכות. מערכות השירות של המועצה יישאפו לתת לתושב את המענה המיטבי ואת התחושה שהוא במרכז.