חדשות

עובדת מצטיינת לשנת 2016: אדוה לויד – דוברת המועצה

אדוה עובדת מצטיינת פסח 2016

אדוה לויד נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2016
ואלו הדברים שנכתבו בתעודה:


אדוה לויד נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2016

 

 

ואלו הדברים שנכתבו בתעודה:

 

אדוה עובדת מצטיינת פסח 2016במהלך שני עשורים ביצעה אדוה שורה של תפקידים במועצה בהצלחה גדולה.

אדוה, מגלה לאורך כל שנות עבודתה מסירות, יסודיות, חריצות, וחשיבה מקורית.
במהלך שנות עבודתה כדוברת, אדוה דאגה להביא את סיפור המועצה ותושביה בדרך הטובה ביותר במגוון של אמצעים.
אדוה מהווה חלק מרכזי ומשמעותי בסיוע לראש המועצה, למחלקות המועצה, ליישובי המועצה ובקשר עם שותפינו מחו״ל.
אדוה היא מופת של שירות ציבורי.

על כל אלה, מוענקת לך תעודת עובדת מצטיינת לשנת 2016.