חדשות

עדכון ארבה 17/3/2013

הארבה שמגיע עתה לישראל נמצא ברובו בוגר מינית ובשלב ההטלה. משרד החקלאות, בתיאום עם רשות הטבע והגנים, החליט על המשך הריסוס של נחילי הארבה


הארבה שמגיע עתה לישראל נמצא ברובו בוגר מינית ובשלב ההטלה. משרד החקלאות, בתיאום עם רשות הטבע והגנים, החליט על המשך הריסוס של נחילי הארבה, שככל הנראה ימשיכו להיכנס לישראל מכיוון מצרים בתקופה הקרובה, כפי שנהג עד היום. עוד הוחלט, לא לרסס להקות או פרטים בשטחים פתוחים גם אם ימצאו בהזדווגות או בהטלה. מקומות אלה יסומנו וינוטרו על ידי פקחי רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות והדברתם תתבצע בהמשך, על פי הצורך וזאת משום שזחלי הארבה לא מסוגלים להתעופף במשך כחודש מרגע בקיעתם.

היום טרם נרשמה כניסה של נחילים חדשים.