חדשות

סקר שביעות רצון – 2015

כותרת סקר שביעות רצון 2015

ביולי 2015 ערך מכון סמית, סקר שביעות רצון בקרב התושבים, והרי התוצאות לפניכם.


ביולי 2015 ערך מכון סמית, סקר שביעות רצון בקרב התושבים

הסקר כלל כ- 30 שאלות בנושאים שונים ומטרתו היתה לקבל משוב מהציבור בנושאים המרכזיים בהם עוסקת המועצה והן בשאלת העדיפות והן באיכות השירות שניתן.
במספר שאלות נערכה השוואה לממצאי סקרים שערכו ב- 2007  וב- 2010

 הסקר הוא כלי עבודה ובכוונת ראש המועצה לקיים דיון, אחרי החגים  בממצאיו ולבחון את המשמעויות העולות ממנו

 מצ”ב מצגת סיכום הממצאים