חדשות

סיום עונת הרחצה הבריאותית בבריכת משאבי שדה

עונת הרחצה הבריאותית בבריכת משאבי שדה מסתיימת ב-31.5.14
הבריכה תפתח מחדש לציבור ב-1.10.14. קיץ נעים !


עונת הרחצה הבריאותית בבריכת משאבי שדה מסתיימת ב-31.5.14

 הבריכה תפתח מחדש לציבור ב-1.10.14

 קיץ נעים !