חדשות

סגירת הבריכה האזורית ב 10/2

לקהל מתרחצים בבריכת משאבי שדה: ביום ב’ ה-10/2/14 תתקיים תחרות שחיה. עקב כך תיסגר הבריכה למתרחצים משעה 17:00 . מתנצלים על אי נוחות ובהצלחה למתחרים.


 

לקהל מתרחצים בבריכת משאבי שדה :

ביום ב’ ה-10/2/14 תתקיים תחרות שחיה.

עקב כך תיסגר הבריכה למתרחצים משעה 17:00 .

מתנצלים על אי נוחות ובהצלחה למתחרים.

 

בברכה, מתנ”ס רמת הנגב