חדשות

מפגש ציבור בנושא – “הקמת יישובים בדואים בהר הנגב”

דיון ציבורי בדואים 12.3.2015

בשבוע שעבר התקיים מפגש בשיח הציבורי שיזם ראש המועצהבנושא הקמת ישובים בדואים בהר הנגב, לפיה “מועצה אזורית רמת הנגב תפעל לקידום הקמת שלושה יישובים בדואיים בשטח השיפוט שלה באזור הר הנגב.


בשבוע שעבר (חמישי 12/3/2015) התקיים המפגש הראשון בשיח הציבורי שיזם ראש המועצה שמוליק ריפמן בנושא הקמת ישובים בדואים בהר הנגב, לפיה “מועצה אזורית רמת הנגב תפעל לקידום הקמת שלושה יישובים בדואיים בשטח השיפוט שלה באזור הר הנגב.

כל זאת בכפוף לגיבוש תוכנית עבודה סדורה, רתימת כלל השותפים ומציאת מקורות מימון מתאימים למשימה”

למפגש הגיעו כ 80 תושבים מישובי המועצה , נציגי הבדואים מהר הנגב וכן נציג הרשות להסדרת הבדואים.

אלי עצמון, יועץ ומומחה לעיניני הבדואים הציג בפני המשתתפים את ההיסטוריה, הדמוגרפיה וכן דגשים ודילמות תכנוניות חברתיות ותרבותיות מהיבט של האוכלוסייה הבדואית הכרוכות בתהליך.

לדבריו קיים מחד אי אמון בממסד הישראלי, מצב כלכלי תעסוקתי ירוד וחשש רב מפני הריסות מחד ומאידך רצון (מסויג) של המנהיגות הצעירה הקיימת בקבוצת המשפחות ליצור הזדמנות לשינוי, רצון להתמודד עם הדילמה של שמירה על המסורת תוך התאמה לצרכי הפרט ועתידו וכן אמון במועצה האזורית רמת הנגב והעומד בראשה.

משה משה, נציג הרשות להסדרת הבדואים, הציג את עמדת הרשות לפיה יש להקים בצומת ציפורים את הישוב לכלל המשפחות בהר הנגב .

סלימן, נציג המשפחות שיתף את התושבים בתהליכי השינוי שעוברים על המשפחות בהר הנגב, על הפן התיירותי שהתפתח בו, על רצונן לשמור על שבטיות והמשפחתיות אך לחפש עתיד טוב יותר בישוב מוכר ומוסדר. על שיתוף הפעולה בין המשפחות המתגוררות באזור ולבין תושבי מדרשת בן גוריון, מצפה רמון ועל הקשר שנוצר והאמון שהתפתח עם המועצה .

ריפמן הציג את עיקרי עמדתו והצעתו להקמת 3 ישובים בהר הנגב לדבריו “אי הסדרת נושא הבדואים הוא חסם לפיתוח רמת הנגב והנגב. כושר הנשיאה של רמת הנגב גדל”, סבור ריפמן, “וכך גם האיזון הדמוגרפי. מה עוד שבאזור הר הנגב מדובר בכ- 160 משפחות (כ-1000 נפש). בשונה מתהליך שעברנו בהקמת ביר הדאג’ שאוכלוסייתה הייתה גדולה מאוכלסיית רמת הנגב דאז.”

כבר היום המועצה הגדילה את סל השירותים המוניצפאלים ושירות לתושבים שם בתשלום. מהלך שזכה לשיתוף פעולה מלא בהר הנגב.”

בסיכום הערב שכלל שאלות רבות מהקהל, הציג מנכ”ל המועצה חגי רזניק את המתווה העקרוני להמשך התהליך שיכלול:

1. קבלת התייחסות מקהל ונקודות להמשך בדיקה לקראת גיבוש תוכנית מפורטת.

2. גיבוש תוכנית מפורטת ושלבי עבודה לנושא הפרויקט – טיפול בהיבטים חברתיים, תכנוניים ומימוניים.

3. דיון והחלטת מליאת המועצה שתהיה פתוחה לציבור.

4. בישיבת המליאה נתייחס לכלל נקודות שיועלו כאן (לחלקן התייחסו המשתתפים).