חדשות

מפגש עם ראשי שבטי הבדואים

מפגש עם מנהיגי הבדואים Meeting with Bedouin Tribal Leaders

ראשי השבטים הבדואים באזור מתארחים ברמת הנגב ומקבלים סקירה על הנעשה בסביבה הקרובה.


לפני מספר חודשים מונה חמי כהן לייעץ למועצה בהתנדבות בנושא הבדואים. בהדרכתו,  קיימו חברי המליאה סיור לימודי אצל שכננו הבדואים.

בהמשך לסיור החליט ראש המועצה לקיים שיח עם ראשי השבטים הבדואים בהר הנגב והשיב להם באירוח תואם במועצה. במסגרת השיח קיבלו הבדואים סקירה על הנעשה בסביבה הקרובה, ונפרס חזון ראש המועצה בדבר קידום התיירות הבדואית בהר הנגב. מחלקת תיירות בראשות רז ארבל אף מקדמת בנושא תוכנית סדורה.

בנוסף, פיילוט פינוי האשפה שהתקיים בהצלחה בכפר רועים (עבדת) יורחב במהלך שנת העבודה 2014 למתחמים אחרים בהר הנגב. כמו כן,  ייבחנו שיתופי פעולה בנושאים שונים כדוגמת – שיתופי פעולה תרבותיים, חינוכיים ואחרים.

ראש המועצה סיכם כי “לא מספיק מפגש אחד לייצר שיתופי פעולה ונדרש רצף עבודה” ומכאן הנחה את הצוות המקצועי שעוסק בנושא לקיים מפגש עבודה אחת למספר חודשים.