חדשות

מענקים לחקלאים מקרן בונה טרה

קרן בונטרה מזמינה את חקלאי רמת הנגב להגיש הצעות לפרוייקטים בתחום החקלאות. תאריך אחרון למשלוח ההצעות 01/11/2015


 

לחקלאים שלום,

 

אנחנו שמחים לבשר שהקרן הודיעה שהיא ממשיכה בפעילות וגם השנה מזמינה הצעות לפרויקטים מחקלאים. אנחנו צופים שההגדלה שהקרן עשתה שנה שעברה בסך כל הקצבות תהפוך לקבועה ובהתאם לשערים היציגים אנחנו צופים שסך כל ההקצבות יעבור את ה 750,000 שח.

על מנת שנוכל לקצר את ההליך של מיון ההצעות והכנת ההמלצות אנחנו מבקשים להקפיד על דרך הגשת הפרויקטים. לאור הניסיון של השנה הקודמת לא נוכל לטפל בפרויקטים / הצעות שלא יכללו במדויק את כל הפרטים הנדרשים.
אנחנו מבקשים לכן לשוב ולפרט את מבנה ההצעה:

1. שם ההצעה: תיאור הרעיון

2. Introduction רקע: 3-5 משפטים של מבוא כללי שיאפשרו לאחר מכן לתאר הבעיה שהפרויקט אמור לטפל בה.

3.Objective: תיאור הבעיה הספציפית שהפרויקט אמור לטפל אין להתנסח במושגים כללים ( פיתוח הנגב והמדינה ) אלה תאר בעיה מוגדרת. (לדוגמא: עלויות כח אדם במיון פלפלים, שיפור איכות שיאפשר מחיר גבוהה יותר למוצר, החדרה של מוצרים חדשים או טכנולוגיות חדשות וכד׳ ) 3-5 משפטים.

4. The project  תיאור הפרויקט: הציגו את עיקר תהליך הביצוע של הרעיון שתואר. הדגישו את הייחודיות של הרעיון תוך התייחסות לרכיבים הבאים:
• חדשנות
• יתרון יחסי
• תרומה לאזור
• זמני ביצוע.

5. funding and resources מקורות כספים ועזרה מבוקשת: תארו את העלות הכוללת של הפרויקט ומה גובה התמיכה המבוקשת. הקרן לא ממנת את מלוא העלות של הפרויקט אך רוצה להבטיח שיש לרשות החקלאי מקורות שיאפשרו לו לבצע את הפרויקט כולו. באופן כללי אנחנו צופים שגובה התמיכה יעמוד על 30,000 עד 70,000 שקל. לפרויקט תוך מתן עדיפות למשפחות צעירות או שתופיות של מספר משפחות. אנחנו מבקשים להדגיש שוב שהקרן איננה ממנת פרויקטים של מחקר.

6 . שם מלא כתובת: וטלפון של מגיש ההצעה כולל הישות המשפטית שלה יש להכין את הצ”ק.

אין צורך לערוך המסמך כמכתב לקרן כמו כן אין צורך בתיאור פרטים אישיים של המגיש.

 

הצעות יש לשלוח בדואל כמסמך WORD. אנא הקפידו על כך שהמסך ערוך ללא כל תבניות לוגו וללא תווי עריכה מיוחדים. כמו כן אין לכלול בו תמונות.. כל זה נעשה כדי להקל על מלאכת העריכה של המסמך הסופי המוגש לקרן .

 

תאריך אחרון למשלוח ההצעות 01/11/2015

את ההצעות יש לשלוח לציון שמר במייל : tsions@mop-rng.org.il
לאחר קבלת ההצעות נארגן סיור בפרויקטים שיעברו את תהליך המיון הראשוני.
אנא שימו לב את ההצעות יש להגיש בשפה האנגלית

 

ב ב ר כ ה
ציון שמר, מנהל תחנת הניסיונות